img

Най-новите условия за пенсиониране от тази година. Колко осигурителен стаж ви трябва и на каква възраст трябва да сте

/
/
/
577 Views

За да могат да се възползват правото си на пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст през 2017 година всички лица е необходимо да са натрупали определен осигурителен стаж и да са навършили минималната пенсионна възраст.

Условията за придобиването на гореспоменатото право могат да се проследят на таблицата по-долу. Освен това, е необходимо да се има предвид, че след 31 декември 2037 г.

пенсионната възраст ще бъде обвързана и с увеличаването на средната продължителност на живота.

Освен това, правото да се присъди пенсионно възнаграждение не може да се погаси по давност. Това ще рече, че българските граждани, покрили през изминалата 2016 г. необходимите условия за придобиването на право на пенсия за стаж и възраст, ще имат възможността да се пенсионират и през 2017 година, както и през следващите, без значение дали условията за пенсионирането са променени, или не.

Когато българските граждани по една или друга причина не могат да покрият право на пенсия съгласно условията, посочени по-горе, те получават възможността да се пенсионират за осигурителен стаж и достигната възраст, когато навършат 66 години за двата пола и минимум 15 години реален осигурителен стаж (това може да се провери в таблицата по-долу.

Българските граждани, имащи нужния изискуем осигурителен стаж, посочен в чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до 12 месеца по-рано от изискуемата та възраст, посочена в чл. 68, ал. 1.
Добре е да се има предвид, че пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението и се превежда пожизнено, като размерите й се намаляват с 0,4 % за всеки месец, който недостига до навършването от лицето на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1.

 

Българските граждани, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст в намалени размери, нямат правото да получат пенсии по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 68а от КСО).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text