img

Младите пенсионери вземат най-големи пенсии

/
/
/
567 Views

Младите пенсионери у нас получават най-високи пенсии, показва анализ на данните на Държавното обществено осигуряване, направен от експертите на Националния осигурителен институт. Колко пенсионери вземат тавана на пенсията?

Пенсионерите на възраст между 40 и 44 години взимат средно на месец по 1104 лева, а тези между 45 и 49 години – 888,61 лева. В тези възрастови групи попадат 1110 пенсионери. Това са предимно хора, работили в условията на първа и/или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст.

Тук са включени и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други ползващи специален режим на ранно пенсиониране, обясняват експертите. Техните възнаграждения за старост са 3 пъти по-високи от средната пенсия за страната, която за миналата година е 375,23 лв. За мъжете тя е 460,75 лв., а за жените – 314,97 лв., като в сумата не са включени различните добавки, които се изплащат към пенсиите, уточняват от НОИ.

По размер на пенсията следват пенсионерите на възраст между 50 и 54 години, които взимат средно по 851,22 лв., тези до 40 години – с 832,07 лв. и между 55 и 59 години – със 774,27 лв. на месец. Хората, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, в тези три възрастови групи са 45 753 души или 3% от всички, пише вестник „Труд“.
Повечето хора вземат малки пенсии

Най-многобройната група, а именно хората на възраст между 70 и 74 години, които са близо 1/4 от всички пенсионери, обаче взимат средно едва 414,36 лв. на месец. С най-ниски възнаграждения остават най-възрастните. Тези над 95 години получават средно по 318,69 лв., в групата на 90-94-годишните – по 336,31 лв. на месец, а 85-89-годишните – 348,43 лв.

Трите групи заемат дял от 9,3% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст. Най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им, категорични са експертите.

Според разпределението по пол и възраст мъжете, попадащи във възрастовата група между 40 и 44 години и между 45 и 49 години, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно 1103,85 лв. и 902,10 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички жени са групите на 50-54-годишните (798,90 лв.) и 55-59-годишните (593,33 лв.). 160 лева средно увеличение при високите пенсии

Средно у нас хората получават пенсия 21,7 години. Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените (24,8 години) да е по-висока от тази при мъжете (18,6 години) или те получават пенсия с 6,2 години по-дълго.
Пенсионирането е все по-трудно

Българите все по-трудно успяват да се пенсионират, показва анализът на НОИ. Продължава тенденцията на намаление на броя на новоотпуснатите лични пенсии за стаж и възраст, като причината е увеличаването на нужните осигурителен стаж и навършена възраст за отпускането на лична пенсия, обясняват експертите. Всеки трети пенсионер няма нужния стаж или възраст

През миналата година хората, на които са им отпуснати пенсии за пръв път – лични и наследствени, са 85 175. Спрямо 2019 г., когато са били над 90 000, те намаляват с 4987, основно поради по-ниския с 5,4% брой на новоотпуснатите пенсии, изплащани като първи.

Само за първите 3 месеца на тази година 23 367 българи са успели да се пенсионират. Почти еднакъв брой хора са се пенсионирали с намалени пенсии една година преди да навършат нужната възраст. Ранно пенсиониране са избрали 5317 души през 2020 г. Бъдещите пенсионери може да са по-бедни от сегашните

Намаление се наблюдава при отпуснатите първи пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО – това са основно хора от системата на МВР и Министерството на отбраната. Такива са 900 нови пенсионери през 2020 г. при 1216 през 2019 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text